Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak znaleźć lub wyświetlić szczegóły płatności?: 000006286

Article Number: 000006286

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

 

Przypomnienie! W przypadku problemów lub rozbieżności dotyczących płatności, należy zwrócić się do działu obsługi zobowiązań księgowych klienta. W systemie Taulia nie można tworzyć lub realizować płatności.

Aby wyświetlić szczegóły płatności, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu (portal.taulia.com).

2 - Kliknij Moje płatności w menu Linków szybkiego dostępu.

3 - Wprowadź Numer referencyjny płatności lub wyszukaj go na liście zapisanych płatności.

4 - Kliknij hiperłącze numeru referencyjnego płatności w kolumnie Nr ref. płatności.

Zostaną wyświetlone wszystkie faktury (oraz korekty faktur), które zostały zapłacone / skorygowane z użyciem numeru referencyjnego płatności powiązanego hiperłączem.

Masz do wyboru następujące opcje:

  • Pobierz dane dotyczące płatności w formacie XML, PDFlub CSV.
  • Wyślij wiadomość do klienta, aby zapytać o płatność (jeśli funkcja jest dostępna).

Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I create a Non-PO invoice (eForm)?: 000003640

Non-PO Invoices are invoices that are billed to your customer without an associated purchase order. Not all customers allow non-po invoicing.

Q. How do I contact my customer through the portal?: 000003470

Use the "Send Message" option to quickly contact your customer through the portal!

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I change my Taulia account's email address?: 000003383

You can update the email address that you use to access Taulia.

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

Q. How do I update my company/remit/shipment address?: 000003169

Information on how to update your address data.

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It