Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail?: 000006279

Article Number: 000006279

Portal bazujący na systemie firmy Taulia generuje powiadomienia e-mail na podstawie aktywności w portalu. Możesz otrzymać powiadomienie e-mail, gdy pojawi się nowe zamówienie, nowa płatność lub wiadomość czy też opcja wcześniejszej płatności.

UWAGA DOTYCZĄCA POŁĄCZONYCH KONT! Jeśli korzystasz z połączonych kont (dostęp do więcej niż jednego klienta za pomocą tego samego adresu e-mail), nie możesz wyłączyć powiadomień dotyczących konkretnego klienta. A zatem jeśli masz dostęp do klienta X, Y oraz Z, ale chcesz otrzymywać tylko powiadomienia dotyczące klienta X, nie masz możliwości skorzystania z tego typu ustawień w bieżącej wersji systemu. 

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Wybierz Ustawienia > Profil z paska menu u góry po prawej stronie.

 

3 - Przewiń do Ustawień powiadomień e-mail.

4 - Wybierz Włącz lub Wyłącz powiadomienie, gdy pojawi się:

  • Nowe zamówienie
  • Opcja wcześniejszej płatności
  • Nowa wiadomość
  • Nowa płatność
  • Akceptacja wcześniejszej płatności
  • Odrzucona faktura
  • Akceptacja faktury eSend
  • Uwaga dotycząca faktury eSend

5 -  Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz profil.


Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I enroll/register to use the Taulia platform?: 000006479

Information on how to enroll to start using Taulia.

Q. How do I search for a PO/purchase order?: 000003615

Searching for purchase order information in the portal.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. How do I change user roles?: 000003385

Please note that only account admins have the ability to manage users and change user roles.

Q. How do I create a Credit Memo/Note to offset an over payment?: 000003334

Create a credit note for an invoice you have submitted.

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It