Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak sprawdzić status faktury?: 000006282

Article Number: 000006282

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury.

4 - Większość klientów podaje uzasadnienie dla aktualnego statusu faktury. Najedź kursorem myszy na status faktury, aby zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące jej aktualnego statusu.

W przypadku pytań dotyczących powodów odrzucenia lub unieważnienia faktury skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta, jeśli po najechaniu kursorem myszy na status faktury, nie wyświetla się żadne uzasadnienie.

Jeśli faktura jest nadal przetwarzana, chociaż termin płatności upłynął i płatność powinna zostać już uregulowana, skontaktuj się również z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Jeśli faktura jest oznaczona jako niekompletna, najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć, dlaczego faktura nie została zaakceptowana. Wybierz polecenie Uzupełnij w menu Akcje, aby skorygować fakturę przed jej ponownym przesłaniem.

Poniżej przedstawiono możliwe statusy faktur:

 • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
 • Przesyłana – faktura jest w trakcie przesyłania do systemu księgowego klienta.
 • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
 • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
 • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
 • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
 • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
 • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje szczegółowe w sytuacji, gdy faktura jest przetwarzana, jak na przykład:

 • Blokada ilościowa – klient zablokował fakturę i należy skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia.

Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. My purchase order is missing. Who should I contact?: 000003198

If you are not able to find a PO in the portal, please contact your customer.

Q. How do I start/stop receiving email notifications?: 000003472

Use the email notification settings feature to manage your email notifications.

Q. How do I contact my customer through the portal?: 000003470

Use the "Send Message" option to quickly contact your customer through the portal!

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It