Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak dodać lub dezaktywować konto użytkownika?: 000006280

Article Number: 000006280

Uwaga! Jeśli pełnisz funkcję Administratora i chcesz usunąć / zamknąć swoje konto w systemie Taulia, skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora mogą tworzyć nowych użytkowników:

 

1- Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Wybierz Ustawienia > Menedżer użytkowników (pasek menu u góry po prawej stronie). 

3 - Na ekranie Utwórz nowego użytkownika dodaj E-mail, ImięNazwisko nowego użytkownika, a następnie wybierz Funkcję (zobacz listę funkcji poniżej na tej stronie).

4 - Kliknij Utwórz użytkownika.

Do nowego użytkownika zostanie wysłane zaproszenie e-mail do rejestracji w portalu.

UWAGA! Jeśli chcesz Ponownie wysłać zaproszenie, Dezaktywować użytkownika lub Reaktywować użytkownika, skorzystaj z opcji w kolumnie Akcje, wybierając ikonę :

Poniższa tabela zawiera wykaz uprawnień powiązanych z określoną funkcją użytkownika:

Uwaga! Opcje wcześniejszych płatności mogą być zatwierdzane przez wszystkich z wyjątkiem użytkowników posiadających funkcję z uprawnieniami tylko do odczytu.


Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. My purchase order is missing. Who should I contact?: 000003198

If you are not able to find a PO in the portal, please contact your customer.

Q. How do I start/stop receiving email notifications?: 000003472

Use the email notification settings feature to manage your email notifications.

Q. How do I contact my customer through the portal?: 000003470

Use the "Send Message" option to quickly contact your customer through the portal!

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It