Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Co oznaczają poszczególne statusy faktur?: 000006283

Article Number: 000006283

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury:

Statusy faktur:

  • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
  • Przesyłana – faktura jest przesyłana do systemu księgowego klienta.
  • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
  • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
  • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
  • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
  • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
  • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje, gdy faktura jest przetwarzana. Najedź kursorem myszy na status, aby uzyskać dodatkowe informacje.


Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Q. How do I view PO, invoice or payment information by business unit/branch location?: 000003608

Purchase orders, payments and invoices are typically linked to a customer's "branch", "business unit" or "location".

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

Q. What is my vendor number?: 000003517

Your vendor information is accessible under My Details in the portal.

Q. How do I change user roles?: 000003385

Please note that only account admins have the ability to manage users and change user roles.

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It