Loader

Taulia experience center

SUPPLIER SUPPORT SERVICES

What are suppliers currently asking Taulia?

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

GET PAID EARLY

Finding capital for your business shouldn’t be complicated.Join the thousands of business who use Taulia to get paid early on their invoices.

I would like to:

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

We’re here when you need us.
Contact Support

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak szukać faktur?: 000006281

Article Number: 000006281

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

 

Faktury przesłane za pośrednictwem portalu są dostępne w menu Moje faktury. Faktury wysłane poza portalem także mogą zostać udostępnione w portalu w zależności od ustawień klienta. Jeśli faktura została przesłana poza portalem i nie jest widoczna w portalu, skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Aby znaleźć fakturę w portalu dostawcy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Kliknij Moje faktury w menu Linków szybkiego dostępu.

3 - Wprowadź Numer faktury w polu wyszukiwania faktur i kliknij Szukaj. Możesz także wyszukać fakturę po numerze Zamówienia lub po Statusie faktury.

 

WYSZUKIWANIE PRZY UŻYCIU SYMBOLI WIELOZNACZNYCH

Jeśli grupa faktur zawiera ten sam prefiks, dodaj symbol * po ostatnim znaku. Zostaną wyświetlone faktury z takim samym prefiksem. Przykład: Jeśli faktura ma numer 123456, wprowadź 123* w polu numeru faktury, a następnie kliknij Szukaj.

W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie faktury rozpoczynające się od 123. Funkcja ta ma zastosowanie także do wyszukiwań dotyczących zamówień i płatności.


Was this article helpful?

   

TAULIA SUCCESS GUIDE

New to Taulia? There’s a guide for that! Let us guide you so you can quickly get started.

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I enable/disable the auto-acceptance of Early Payments Offers? (Cashflow™): 000003181

Learn how to turn on Cashflow™, a feature that enables you to automatically receive early payments after invoice approval by customers in exchange for a percentage.

Q. How do I start/stop receiving email notifications?: 000003472

Use the email notification settings feature to manage your email notifications.

Q. How do I manage my invoice compliance details?: 000003624

Some European suppliers require to have the compliance saved prior to invoice submission.

Q. How do I change user roles?: 000003385

Please note that only account admins have the ability to manage users and change user roles.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. What does each email notification setting mean?: 000007956

Definition of each email notification setting.

Still can’t find what you’re looking for?

Still can’t find what you’re looking for?

Important Message
Got It